Resultaat

  • Minder uitval 
  • Minder voer nodig
  • Minder mest
  • Minder ammoniak in de mest
  • Kwaliteit vlees en melk verbeterd
  • Een gezondere vacht of verendek

Door minder ammoniak (NH3) in de mest en minder CO2 in lucht, verbetert de luchtkwaliteit en zit er meer zuurstof in de lucht van de stal. Dit bevordert niet alleen het welbehagen van de dieren en de boer zelf, maar draagt ook bij aan een beter milieu.   

Harrie Koenen staat voor...

  • Dierenwelzijn
  • Natuurlijke producten 
  • Milieu

Wij staan garant voor de veiligheid van onze producten met  GMP+ certificering