Hoe werkt het?

De werking van etherische oliën in de veehouderij is niet nieuw, onder andere het stimuleren van voeropname, een betere voerbenutting en minder emissie is reeds wetenschappelijk aangetoond. In het Stalboekje Varkens, Stalboekje Pluimvee en Stalboekje Melkvee kunt u  hiervoor wetenschappelijke onderbouwing vinden. Deze boekjes zijn samengesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de kennisverspreiding en bewustwording van mogelijkheden voor het verminderen van het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij. 

Wanneer een dier meer eiwit uit het voer haalt, is minder voer nodig. Echter is er ook minder ammoniak en stikstof uitstoot. Minister Schouten wil minder eiwit in het voer. Asti zorgt dat er minder eiwit nodig is, omdat dit ervoor zorgt dat er meer eiwit opgenomen wordt. Voldoet de lucht in uw stal aan de normen van de NVWA ? Volgens een pilot 'klimaat in varkensstallen' van de Universiteit van Wageningen en een onderzoek van Wakker dier zijn er een flink aantal stallen waar de luchtkwaliteit onvoldoende is. 

Met de etherische oliën van Asti worden veel hogere resultaten bereikt dan tot nu toe gemeten zijn. Uit de eerste proeven blijkt dat de stikstof in de urine met ruim 30% naar beneden gaat en de ammoniakuitstoot gemeten in de stallen met 70% vermindert. Daarom zijn wij begonnen om de resultaten van o.a. stikstof, ammoniak en voeropname voor en na toevoeging van het product Asti te meten.

Alle uitslagen zijn door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd. Metingen zijn verricht met gekalibreerde apparatuur. 

Metingen bij varkens voor en na het gebruik van Asti hebben de volgende resultaten: 

  • Urine tot -30% stikstof
  • Voeropname -10 tot -12% (betere eiwitopname, hierdoor minder voer nodig)
  • Zeugen: meer biggen levend, grotere biggen en minder kleintjes (nog bezig met testen)

Metingen bij koeien voor en na het gebruik van Asti hebben de volgende resultaten: 

  • Urine tot -17% stikstof
  • Mest -1% stikstof
  • Men ruikt in de stal dat de lucht behaaglijker is

Om de werking van de producten aan te kunnen tonen zijn wij begonnen met het meten van de ammoniakuitstoot naar aanleiding van proeven. 

Doel: Aantonen dat door het toevoegen van Asti de ammoniakuitstoot vermindert

Hoe: Door de ammoniak voor de toevoeging van Asti te meten met een digitale ammoniakmeter (GasAlert NH3), hierna is 2 weken door een doseerapparaat Asti toegevoegd aan het voer en is nogmaals gemeten.

Proef 1 Doelgroep: Vleesvarkens in een afgesloten afdeling met 80 varkens en een luchtwasser

Resultaat:  Ammoniakuitstoot voor toevoeging van Asti 48 ppm, na de proef van 2 weken is de ammoniakuitstoot gedaald naar 17 ppm

(Kanttekening: Bij deze proef zaten de putten vol. Het vermoeden bestaat dat wanneer deze leeg geweest waren en er alleen mest van na de toevoeging van Asti gemeten was, dat de uitkomst ipv 17 ppm zal zakken naar 10 ppm)

 

Proef 2 Doelgroep: Biggen in een afgesloten afdeling met 100 stuks zonder luchtwasser

Resultaat: Ammoniakuitstoot voor toevoeging van Asti 20 ppm, na de proef van 2 weken is de ammoniakuitstoot gedaald naar 4 ppm