Ons verhaal

Harrie Koenen is een groothandel in producten die voor een betere diervoederconversie zorgen in de intensieve veehouderij. De producten zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen dierenartsen en voerspecialisten.

Een Duitse dierenarts die fanatiek was in de duivensport ging op zoek naar mogelijkheden om zijn duiven verder te laten vliegen. Het resultaat was een product dat voor een optimale voerconversie zorgde. De duif vloog met dezelfde hoeveelheid voer veel verder. Harrie Koenen en Hein Munsters zagen kans om dit product door te ontwikkelen. Het resultaat is het product Asti dat de diervoederconversie voor de intensieve veehouderij verbetert en daarnaast een zeer positief resultaat heeft op emissiewaarden van CO2- en NH3-concentraties. Doordat de eiwitten beter verteerd worden, gaat de uitstoot van ammoniak (stikstof NH3) flink naar beneden. Minister Schouten presenteerde op 6 mei 2020 de nieuwe regels voor ruw eiwit in krachtvoer. Zij wil de stikstofuitstoot verminderen door minder eiwitten op te laten nemen in voer. Wij zijn ervan overtuigd, dat een betere opname van eiwitten de oplossing is. Met het toevoegen van Asti aan het ruwvoer worden de eiwitten juist beter opgenomen, waardoor de stikstofuitstoot vermindert. Dit is met praktijkonderzoeken gemeten, die door ROBA laboratorium uitgevoerd zijn.

Metingen voor het gebruik van Asti en metingen na 3 weken voeren van Asti leveren de volgende resultaten:

- 70% minder ammoniak in de lucht van de stal, gemeten op een vleesvarkensbedrijf met bijproducten

- 33% minder stikstof in de urine bij vleesvarkens

- 31% minder stikstof in de urine van vleeskalveren

- 17% minder stikstof in de urine van melkvee

- 10 tot 13% lagere voederconversie, waardoor minder voer nodig is bij vleesvarkens 

- 80% minder pleuritis afkeur in de slachthuizen, door betere zuurstof in de stallen en verbeterd afweersysteem

- 80% minder uitval vleesvarkens

Verder valt op dat het geboorte gewicht van biggen hoger is en er minder extreem kleine biggen geboren worden. Clostridium lost zichzelf beter op. Het reinigen van de stallen gaat makkelijker en de slager merkt op, dat het vlees niet meer naar ammoniak stinkt. Doordat de lucht in de stallen beter is, hoeft er minder geventileerd te worden.